Vốn pháp định là gì? Những điều cần biết về vốn pháp định!

Tương tự như vốn điều lệ, vốn pháp định cũng là một trong những thứ không thể thiếu khi bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành lập cơ sở kinh doanh. Nhưng hiện tại có rất nhiều người nhầm lẫn giữa vốn điều lệ và vốn pháp định. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu chi tiết vốn pháp định là gì để phân biệt cho rõ. Dưới đây là tất cả các thông tin quan trọng mà bạn cần biết về nguồn vốn đặc biệt này.

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định

Vốn pháp định là gì từng được định nghĩa rất rõ ràng trong Luật doanh nghiệp năm 2005. Trong đó, vốn pháp định được định nghĩa là mức vốn tối thiểu mà một doanh nghiệp hoặc một tổ chức phải có theo quy định của pháp luật nếu muốn thành lập công ty.

Đến khi Luật doanh nghiệp được sửa đổi vào năm 2014, khái niệm này đã không còn được thể hiện trên văn bản pháp luật một cách rõ ràng. Nhưng căn cứ vào điều lệ trước đó, ta có thể hiểu rằng vốn pháp định là mức vốn mà doanh nghiệp ít nhất phải có theo quy định của pháp luật. Nó được áp dụng hạn mức riêng cho từng ngành nghề đặc thù.

Có những lĩnh vực kinh doanh chỉ quy định vốn pháp định tầm 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng. Nhưng cũng có lĩnh vực kinh doanh quy định vốn pháp định lên đến 100 tỷ đồng hoặc hàng ngàn tỷ đồng.

Vốn pháp định và điều lệ là một?

Vốn điều lệ và pháp định là một?

Vốn điều lệ và pháp định là một?

Như đã nói ngay từ đầu, hiện tại có rất nhiều nhầm lẫn giữa vốn pháp định và vốn điều lệ. Đây là hai nguồn vốn hoàn toàn khác nhau về bản chất:

  • Vốn điều lệ là nguồn vốn mà doanh nghiệp có được thông qua các đóng góp của thành viên công ty. Nguồn vốn này sẽ được doanh nghiệp đăng ký với cơ quan chức năng và được toàn quyền sử dụng trong quá trình hoạt động. Công ty nào kinh doanh trong lĩnh vực có quy định vốn pháp định thì nguồn vốn điều lệ phải lớn hơn hoặc bằng nguồn vốn pháp định.
  • Vốn pháp định là mức vốn ít nhất mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật khi hoạt động trong lĩnh vực nằm trong danh mục cần vốn pháp định. Đối với những doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, vốn pháp định sẽ được quy định dựa trên tổng vốn đầu tư chứ không phải được quy định theo ngành nghề kinh doanh như doanh nghiệp trong nước.

So sánh chi tiết hai nguồn vốn

Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn pháp định là gì, chúng ta có thể thực hiện một phép so sánh nhanh sau đây:

 

Đặc điểm so sánh Vốn điều lệ Vốn pháp định
Cơ sở xác định Buộc doanh nghiệp phải đăng ký với nhà nước theo quy mô công ty. Được pháp luật quy định rõ ràng cho từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Mức vốn Tùy vào quy mô hoạt động mà các doanh nghiệp có thể đăng ký mức vốn điều lệ cao hoặc thấp. Hạn mức tối đa và tối thiểu của không được pháp luật quy định. Hạn mức được quy định một cách cố định cho từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nó mang tính bắt buộc hơn là tự nguyện.
Thời điểm cấp giấy phép Được cấp trước khi doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh. Cấp trước khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Các loại tài sản góp vốn Được góp nên từ tiền Việt Nam Đồng, ngoại tệ quy đổi tự do hoặc bất động sản, ô tô, quyền sử dụng mặt bằng, GCNQSDĐ và nhà ở,… Được quy định theo đơn vị Việt Nam Đồng.
Vai trò nguồn vốn Cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực công ty và phân chia lợi nhuận cho cổ đông. Cơ sở xem xét điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù.
Phạm vi áp dụng Áp dụng cho mọi doanh nghiệp kinh doanh đang hoạt động tại Việt Nam. Chỉ áp dụng với một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực được quy định phải có vốn pháp định.

Các ngành nghề cần có nguồn vốn cố định

Các ngành nghề nào cần vốn pháp định là gì?

Các ngành nghề nào cần vốn pháp định là gì?

Theo luật kinh doanh năm 2014 và Nghị định 92/2016/NĐ-CP, mỗi một ngành nghề đặc thù sẽ được quy định nguồn vốn pháp định như sau: 

STT Ngành nghề kinh doanh Mức vốn pháp định tối thiểu
1 Bất động sản 20 tỷ đồng
2 Cảng hàng không – Nội địa: 100 tỷ đồng

– Quốc tế: 200 tỷ đồng

3 Vận tải hàng không  –  Doanh nghiệp nội địa khai thác từ 10 đến trên 30 tàu bay: 300 tỷ đồng – 700 tỷ đồng

– Doanh nghiệp quốc tế khai thác từ 10 đến trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng – 1.300 tỷ đồng

4 Dịch vụ hàng không bao gồm nhà kho, nhà ga, xăng dầu 30 tỷ đồng
5 Dịch vụ hàng hải 20 tỷ đồng
6 Dịch vụ khảo sát hàng hải 10 tỷ đồng
7 An ninh hàng hải 20 tỷ đồng
8 Thanh thải chướng ngại vật 5 tỷ đồng
9 Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải 2 tỷ đồng
10 Thông tin tín dụng 30 tỷ đồng
11 Môi giới, mua bán và tư vấn mua bán nợ 5 tỷ đồng
12 Kinh doanh hoạt động mua bán nợ 100 tỷ đồng
13 Sàn giao dịch nợ 500 tỷ đồng
14 Dịch vụ kiểm toán 6 tỷ đồng
15 Kinh doanh chứng khoán Từ 25 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng
16 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Từ 200 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng
17 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Từ 600 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng
18 Kinh doanh tái bảo hiểm Từ 400 tỷ đồng đến 1.100 tỷ đồng
19 Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe 300 tỷ đồng

Những câu hỏi thường gặp về nguồn vốn

Những câu hỏi thường gặp về nguồn vốn

Những câu hỏi thường gặp về nguồn vốn

Trong quá trình tìm hiểu vốn pháp định là gì, mọi người thường gặp phải rất nhiều vấn đề nan giải khác làm nảy sinh không ít thắc mắc. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành Luật, Sea Office xin tổng hợp một số câu hỏi thường gặp sau đây:

Doanh nghiệp có thể đăng ký điều chỉnh vốn pháp định trong quá trình công ty hoạt động hay không?

Như đã nói, nguồn vốn pháp định được nhà nước quy định một cách cố định cho từng lĩnh vực. Doanh nghiệp không thể tự mình điều chỉnh vốn pháp định như nguồn vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu riêng.

Nếu vốn pháp định được điều chỉnh, thì phải là do chính phủ điều chỉnh và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thi hành. Các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực hiện theo quy định của nhà nước.

Khi đăng ký giấy phép kinh doanh có cần cấp giấy chứng nhận vốn pháp định hay không?

Việc đăng ký giấy phép kinh doanh có cần giấy chứng nhận vốn pháp định hay không được chia ra làm hai trường hợp như sau:

  • Trường hợp thứ nhất, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực không cần vốn pháp định sẽ không cần phải nộp giấy chứng nhận vốn pháp định cho cơ quan nhà nước.
  • Trường hợp thứ hai, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực được quy định vốn pháp định như bất động sản, cảng hàng không sẽ phải cấp giấy chứng nhận vốn pháp định cho cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các doanh nghiệp được thành lập trước năm 2019 có cần phải điều chỉnh vốn pháp định theo Nghị định 86/2019/NĐ-CP không?

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được quy định vốn pháp định trước năm 2019 không cần phải điều chỉnh nguồn vốn theo quy định mới được ban hành. Quy định này sẽ được áp dụng cho các công ty mới được thành lập hoặc chuẩn bị thành lập kể từ năm 2019 trở về sau.

Vì sao nguồn vốn pháp định được áp dụng cho doanh nghiệp trong nước thường thấp hơn so với doanh nghiệp nước ngoài?

Nhà nước ta quy định nguồn vốn pháp định dành cho doanh nghiệp trong nước thấp hơn doanh nghiệp nước ngoài để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp nội địa. Ngoài ra, đây còn là cách để chính phủ đảm bảo được khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp nước ngoài có ít tài sản sở hữu tại Việt Nam.

Quy định trên còn giúp ngăn chặn được tình trạng tẩu tán tài sản từ Việt Nam về nước ngoài của các doanh nghiệp quốc tế.

Hi vọng rằng các thông tin chi tiết như trên đã giúp bạn hiểu được vốn pháp định là gì và sự khác nhau của nguồn vốn này so với vốn điều lệ. Quý đọc giả còn có câu hỏi cần được giải đáp thêm, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Sea Office. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tư vấn tận tình để tháo gọi mọi vấn đề mà bạn đang gặp phải.

5/5 - (5 bình chọn)
  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Danh mục: Tin tức

Bài viết liên quan
Follow us: ic1 ic2 ic3 ic4 ic6 ic7 DMCA.com Protection Status
Số điện thoại
0919813444
Số điện thoại
0948712233