Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng/nhà ở

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng được sử dụng khi nào? Cách soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng ra sao? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà như thế nào? Đây có lẽ là thắc mắc của chung nhiều người. Bài viết này, Sea Office sẽ giới thiệu về cả 2 loại mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng và biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và các vấn đề liên quan sau khi các bạn đã gửi thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng. Chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề này một cách chi tiết nhất!

Tham khảo thêm các mẫu hợp đồng sau:

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Hợp đồng cho thuê văn phòng

Hợp đồng cho thuê nhà

Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng ảo

Mẫu hợp đồng cá nhân thuê văn phòng

Tải ngay=> Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng/nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….tháng….năm………….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG/NHÀ Ở

 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015;
 • Hợp đồng thuê văn phòng số……..ký vào ngày…..tháng…..năm……..;

Hôm nay, ngày…tháng…năm….tại…………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà ở/văn phòng số…………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ/VĂN PHÒNG: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm………

Nơi cấp:……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….

BÊN THUÊ NHÀ/VĂN PHÒNG(Gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà:……………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh…………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………….

Hợp đồng cho thuê nhà/vă phòng giữa bên A và bên B kí vào ngày…..tháng….năm….. về việc cho thuê căn nhà tại đường…………. phường/xã………. Quận/huyện………….. tỉnh/thành phố đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà/văn phòng:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…………….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến thanh lý hợp đồng thuê nhà ở, các bên sẽ lựa chọn giải quyết bằng con đường Tòa án.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số ………không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ/VĂN PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ/VĂN PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm “Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng” chi tiết tại đây!

Những nội dung cần có trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Mục đích của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

 • Thực chất bước thanh lý hợp đồng là để các bên biết được quyền và nghĩa vụ của mình được thực hiện đến đâu. Có những trách nhiệm nào đã thực hiện, quyền lợi nào đã được nhận và chưa. Những phần đã thực hiện có thể coi như chấm dứt. Còn những phần chưa thực hiện có thể tiếp tục có hiệu lực hoặc đạt một thỏa thuận đền bù nào khác. Các bên sẽ xác định cụ thể trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý trong quan hệ hợp đồng trong trường hợp thanh lý trước thời hạn.

Những nội dung cần làm rõ

Xuất phát từ mục đích trên, cần làm rõ những nội dung sau trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà/văn phòng:

 • Nội dung quan trọng nhất liên quan trực tiếp tới tiền bạc. Là bên đi thuê, công ty bạn đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hay chưa. Thời gian thanh toán, số tiền, hình thức thanh toán cần làm rõ từ đầu. Đây là nội dung thường đẫn đến tranh chấp nhiều nhất trong các vụ thanh lý.
 • Nội dung quan trọng tiếp theo là thỏa thuận của các bên về phần quyền và nghĩa vụ chưa hoàn thành. Nó còn hiệu lực hay không? Cần thực hiện thế nào? Trong thời gian bao lâu?… Trong biên bản thanh lý cần làm rõ về vấn đề này.
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng -2

Thanh lý hợp đồng thuê văn phòng xác định phần quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên

Trường hợp nào cần sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng được sử dụng trong những trường hợp phổ biến như:

 • Khi chưa hết thời hạn sử dụng văn phòng theo hợp đồng cho thuê ban đầu. Nhưng bên công ty thuê văn phòng không có nhu cầu sử dụng văn phòng này nữa. Có thể là vì nhiều nguyên do khác nhau. Nhưng chỉ cần bạn thông báo bằng văn bản theo đúng thời hạn quy định. Và phía cho thuê cũng đồng ý với quyết định này. Vậy thì hai bên sẽ sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng để kết thúc quá trình hợp tác tại đây.
 • Ngược lại khi phía cho thuê muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Lúc đó thì cũng thực hiện các quy trình tương tự. Và biên bản thanh lý hợp đồng được sử dụng để cam kết việc hoàn thành trách nhiệm và quyền lợi của hai bên.

Các mục không thể thiếu trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Mục đích của biên bản này chủ yếu là để hợp pháp hoá việc ngừng thuê văn phòng. Văn phòng này không còn dùng làm địa điểm hoạt động của doanh nghiệp nữa. Vậy những điều khoản, đề mục không thể thiếu cũng có mục đích chứng minh mục đích chính của biên bản.

Trong các đề mục, điều khoản của biên bản này, Sea – Office có một số lưu ý quan trọng. Nó là những điều khoản chính rất quan trọng mà bạn không thể bỏ qua trong biên bản. Hãy tham khảo ngay những điều khoản này để áp dụng cho trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng của công ty mình nhé.

Thời điểm chấm dứt hợp đồng đã được thống nhất và chú thích rõ trong biên bản

Mục đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là về thời gian thực hiện việc ngừng sử dụng văn phòng là trụ sở doanh nghiệp. Thời hạn này liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công ty thuê nhà cũng như chủ nhà cho thuê.

Ví dụ điển hình nhất liên quan đến thời hạn chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng chính là tiền thuê nhà được hạch toán như thế nào. Tất nhiên thông tin chính xác về ngày sử dụng văn phòng sẽ quyết định giá thuê nhà.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng -2

Thời điểm sử dụng mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ở/văn phòng

Trong những trường hợp công văn chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn đã làm theo quy định. Sea – Office sẽ có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc và tiền thuê nhà còn thừa cho doanh nghiệp.

Theo như quy định của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng đúng nghĩa, hai bên sẽ thống nhất thời điểm chấm dứt hợp đồng. Và tất nhiên thời hạn này phải có ngày/tháng/năm cụ thể.

Xác nhận thoả thuận của hai bên đã thống nhất và thanh lý hoàn chỉnh

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng được thực hiện khi hai bên đã thoả thuận xong mọi điều khoản. Cụ thể, văn phòng tư vấn Luật sẽ cung cấp cho bạn mẫu biên bản mẫu. Như vậy bạn chỉ cần điền những thông tin liên quan đến trường hợp chấm dứt hợp đồng của mình vào biên bản đó.

Trong điều khoản thoả thuận này sẽ bao gồm các nội dung như:

 • Sea – Office đã nhận lại văn phòng cho thuê hoàn chỉnh. Mọi vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, các cam kết giữ gìn văn phòng theo hợp đồng thuê nhà ban đầu đều được thực hiện. Không còn tranh chấp về văn phòng cho thuê giữa hai bên.
 • Công ty thuê văn phòng của Sea – Office cũng đã thanh toán đầy đủ số tiền thuê nhà trong thời gian sử dụng. Đây là nội dung rất quan trọng. Vì theo kinh nghiệm của Sea – Office thì mọi tranh chấp hầu hết đều liên quan đến việc thanh toán tiền thuê văn phòng này.
 • Ngoài ra, những vấn đề liên quan khác được thoả thuận trong hợp đồng thuê văn phòng ban đầu cũng đã được giải quyết. Việc tự thoả thuận và giải quyết các điều khoản giữa Sea – Office và công ty của bạn giúp quá trình thanh lý hợp đồng đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Giúp cả hai bên rút ngắn được nhiều thủ tục không cần thiết. Hơn nữa lại giữ được mối quan hệ hợp tác tốt.

Kết thúc biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Với những thoả thuận đã được thực hiện, giải quyết. Hai bên sẽ kết thúc việc cho thuê và sử dụng văn phòng. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng chú thích rõ ràng mọi điều khoản. Trong đó có quy định về việc cam kết không có tranh chấp này. Như vậy sẽ đảm bảo sự thống nhất chung.

Mọi sự khiếu nại hay kiện tụng sau biên bản này. Hay tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê văn phòng sau biên bản này sẽ không được công nhận. Hơn nữa đây là sự tôn trọng giữa công ty Sea – Office và doanh nghiệp thuê văn phòng dành cho nhau. Chúng tôi mong muốn được hợp tác vui vẻ với bạn và quý công ty. Vậy nên ngay trong việc kết thúc hợp đồng cũng hy vọng sẽ đạt được sự thống nhất chung của cả hai bên.

Cam kết hai bên không có tranh chấp về sau

Với biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng này, thời gian thực hiện biên bản sẽ được cơ quan công chứng xác nhận. Đó cũng là thời điểm hai bên cam kết không có tranh chấp và hoàn thành việc ngừng sử dụng văn phòng. Văn phòng công chứng sẽ xác nhận sự cam kết này bằng việc đóng dấu công chứng vào văn bản. Trong đó đã có ngày tháng cụ thể mà hai bên thực hiện biên bản, nộp cho phòng công chứng xác nhận.

Tại sao phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng?

Thanh lý hợp đồng là gì?

 • Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận được thành lập sau khi hoàn tất công việc nào đó. Trong đó hai bên tham gia sẽ xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc. Mẫu thanh lý có hiệu lực khi có chữ ký hợp pháp của cả hai bên.
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế được đề câp lần đầu tiên trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Đến Bộ luật Dân sự 2015, thuật ngữ này không còn được đề cập đến nữa. Tuy nhiên các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vẫn thường xuyên sử dụng thuật ngữ này. Đặc biệt là trong các giao dịch dân sự. Nhằm thông báo chấm dứt và giải phóng quyền lợi, nghĩa vụ ràng buộc giữa các bên phát sinh kể từ khi giao kết hợp đồng.

Tại sao phải soạn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng?

Theo điều 28, Pháp lệnh hơp đồng kinh tế năm 1989 có quy định các trường hợp các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng:

 •  Khi hợp đồng kinh thế được thực hiện xong
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có bất cứ sự thỏa thuận gia hạn nào thêm
 • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc bị hủy bỏ
 • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện theo Quy định tại đoạn 2, đoạn 3, Điều 24 hoặc Điêu 25 của Pháp lệnh này

Mặc dù quy định này đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở Pháp lệnh 1989, trong Bộ luật dân sự 2005, người ta đã điều chỉnh thay thế từ “thanh lý” bằng thuật ngữ “chấm dứt”. Theo Quy định tại điều 424 Bộ luật dân sự 2005, chấm dứt hợp đồng được quy định như sau.

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thoả thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại;

6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng được gửi đi là thông báo quan trọng

Quy định mới nhất về thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Thời điểm thanh lý hợp đồng

 • Về thời điểm thanh lý hợp đồng, hai bên có thể tự do trao đổi. Nếu đạt được thỏa thuận, thì ngay cả khi hai bên chưa hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện hết các quyền của mình, việc thanh lý vẫn có thể diễn ra. Nếu trong hợp đồng có quy định về điều khoản thanh lý. Thì việc thanh lý có thể hiểu là chấm dứt hợp đồng giữa các bên.
 • Thông thường các hợp đồng sẽ có quy định về các trường hợp có thể thanh lý trước thời hạn. Vì vậy nếu có phát sinh vấn đề, cần xem xét cụ thể, kỹ lưỡng hành vi để đưa ra quyết định. Viêc này hoàn toàn bạn có thể nhờ đến sự tư vấn của các luật sư hay các đơn vị cho thuê có kinh nghiệm.

Thời điểm tiến hành thanh toán

Tuy nhiên, nếu trường hợp không có quy định cụ thể nào khác. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng chính là thông báo chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa hai bên. Vì vậy thời điểm thanh toán có thể hiểu theo 2 cách sau:

 • Trường hợp 1: Thực hiện thanh toán ngay sau thời điểm hoàn thành thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
 • Trường hợp 2: Thực hiện thanh toán sau thời điểm hoàn thành thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Trường hợp này, hai bên không có sự thỏa thuận cụ thể rằng trong vòng bao nhiêu ngày sau thanh lý, bên thuê phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên cho thuê. Tuy nhiên để tránh thêm những phát sinh về sau, tốt nhất nên có sự thỏa thuận rõ ràng và chính xác nhất về thời hạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng -1

Lưu ý về thời điểm thanh toán trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Trên đây Sea Office đã giới thiệu tới các bạn về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Cả 2 mẫu này có nội dung và các điều khoản tương tự nhau, khi bạn tham khảo sử dụng chỉ cần thay thế câu từ là có thể sử dụng. Ngoài ra các bạn có thể thỏa thuận với đối tác để thêm vào biên bản những nội dung cần thiết để cân bằng lợi ích giữa 2 bên. Không chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, Sea-office còn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Bất cứ sự việc nào phát sinh, cần đến sự tư vấn, hỗ trợ và giải đáp từ những đơn vị có kinh nghiệm, hãy liên lạc với chúng tôi theo số hotline nhé.

5/5 - (2 bình chọn)
 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Danh mục: Hợp đồng thuê văn phòng

Bài viết liên quan
Follow us: ic1 ic2 ic3 ic4 ic6 ic7 DMCA.com Protection Status
Số điện thoại
0919813444
Số điện thoại
0948712233