Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng, thuê nhà chi tiết

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng và tính pháp lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng được soạn thảo khi nào? Vì lý do gì? Và cách soạn thảo ra sao? Đây có lẽ là thắc mắc của chung nhiều người. Bài viết này, Sea-Office sẽ cùng bạn tìm hiểu những vấn đề này một cách chi tiết nhất!

Tại sao phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng?

Thanh lý hợp đồng là gì?

 • Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận được thành lập sau khi hoàn tất công việc nào đó. Trong đó hai bên tham gia sẽ xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc. Mẫu thanh lý có hiệu lực khi có chữ ký hợp pháp của cả hai bên.
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế được đề câp lần đầu tiên trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Đến Bộ luật Dân sự 2015, thuật ngữ này không còn được đề cập đến nữa. Tuy nhiên các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vẫn thường xuyên sử dụng thuật ngữ này. Đặc biệt là trong các giao dịch dân sự. Nhằm thông báo chấm dứt và giải phóng quyền lợi, nghĩa vụ ràng buộc giữa các bên phát sinh kể từ khi giao kết hợp đồng.

Tại sao phải soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng?

Theo điều 28, Pháp lệnh hơp đồng kinh tế năm 1989 có quy định các trường hợp các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng:

 •  Khi hợp đồng kinh thế được thực hiện xong
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có bất cứ sự thỏa thuận gia hạn nào thêm
 • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc bị hủy bỏ
 • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện theo Quy định tại đoạn 2, đoạn 3, Điều 24 hoặc Điêu 25 của Pháp lệnh này

Mặc dù quy định này đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở Pháp lệnh 1989, trong Bộ luật dân sự 2005, người ta đã điều chỉnh thay thế từ “thanh lý” bằng thuật ngữ “chấm dứt”. Theo Quy định tại điều 424 Bộ luật dân sự 2005, chấm dứt hợp đồng được quy định như sau.

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thoả thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại;

6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng được gửi đi là thông báo quan trọng

Quy định về quy trình thủ tục thanh lý hợp đồng thuê văn bản mới nhất năm 2019

Thời điểm thanh lý hợp đồng

 • Về thời điểm thanh lý hợp đồng, hai bên có thể tự do trao đổi. Nếu đạt được thỏa thuận, thì ngay cả khi hai bên chưa hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện hết các quyền của mình, việc thanh lý vẫn có thể diễn ra. Nếu trong hợp đồng có quy định về điều khoản thanh lý. Thì việc thanh lý có thể hiểu là chấm dứt hợp đồng giữa các bên.
 • Thông thường các hợp đồng sẽ có quy định về các trường hợp có thể thanh lý trước thời hạn. Vì vậy nếu có phát sinh vấn đề, cần xem xét cụ thể, kỹ lưỡng hành vi để đưa ra quyết định. Viêc này hoàn toàn bạn có thể nhờ đến sự tư vấn của các luật sư hay các đơn vị cho thuê có kinh nghiệm.

Thời điểm tiến hành thanh toán

Tuy nhiên, nếu trường hợp không có quy định cụ thể nào khác. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng chính là thông báo chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa hai bên. Vì vậy thời điểm thanh toán có thể hiểu theo 2 cách sau:

 • Trường hợp 1: Thực hiện thanh toán ngay sau thời điểm hoàn thành thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
 • Trường hợp 2: Thực hiện thanh toán sau thời điểm hoàn thành thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Trường hợp này, hai bên không có sự thỏa thuận cụ thể rằng trong vòng bao nhiêu ngày sau thanh lý, bên thuê phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên cho thuê. Tuy nhiên để tránh thêm những phát sinh về sau, tốt nhất nên có sự thỏa thuận rõ ràng và chính xác nhất về thời hạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng -1

Lưu ý về thời điểm thanh toán trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….tháng….năm

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015;
 • Hợp đồng thuê văn phòng số……..ký vào ngày…..tháng…..năm……..;

Hôm nay, ngày…tháng…năm….tại…………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà ở số…………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm………

Nơi cấp:……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà:……………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh…………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………….

Hợp đồng cho thuê nhà giữa bên A và bên B kí vào ngày…..tháng….năm….. về việc cho thuê căn nhà tại đường…………. phường/xã………. Quận/huyện………….. tỉnh/thành phố đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…………….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến thanh lý hợp đồng thuê nhà ở, các bên sẽ lựa chọn giải quyết bằng con đường Tòa án.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số ………không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm “Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng” chi tiết tại đây!

Những nội dung cần có trong thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Mục đích của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

 • Thực chất bước thanh lý hợp đồng là để các bên biết được quyền và nghĩa vụ của mình được thực hiện đến đâu. Có những trách nhiệm nào đã thực hiện, quyền lợi nào đã được nhận và chưa. Những phần đã thực hiện có thể coi như chấm dứt. Còn những phần chưa thực hiện có thể tiếp tục có hiệu lực hoặc đạt một thỏa thuận đền bù nào khác. Các bên sẽ xác định cụ thể trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý trong quan hệ hợp đồng trong trường hợp thanh lý trước thời hạn.

Những nội dung cần làm rõ

Xuất phát từ mục đích trên, cần làm rõ những nội dung sau trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng:

 • Nội dung quan trọng nhất liên quan trực tiếp tới tiền bạc. Là bên đi thuê, công ty bạn đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hay chưa. Thời gian thanh toán, số tiền, hình thức thanh toán cần làm rõ từ đầu. Đây là nội dung thường đẫn đến tranh chấp nhiều nhất trong các vụ thanh lý.
 • Nội dung quan trọng tiếp theo là thỏa thuận của các bên về phần quyền và nghĩa vụ chưa hoàn thành. Nó còn hiệu lực hay không? Cần thực hiện thế nào? Trong thời gian bao lâu?… Trong biên bản thanh lý cần làm rõ về vấn đề này.

Để hiểu rõ hơn về “biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng“, tham khảo ngay tại đây!

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng -2

Thanh lý hợp đồng thuê văn phòng xác định phần quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên

Không chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, Sea-office còn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Bất cứ sự việc nào phát sinh, cần đến sự tư vấn, hỗ trợ và giải đáp từ những đơn vị có kinh nghiệm, hãy liên lạc với chúng tôi theo số hotline.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bài viết gần đây


0919813444