Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn cần được dựa trên những nội dung thỏa thuận mà 2 bên thuê và cho thuê trao đổi với nhau. Đó là những nội dung, điều kiện gì? Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng ra sao?  mời bạn xem chi tiết tại bài viết dưới đây để nắm thông tin về thanh lý hợp đồng trước thời hạn nhé!

Tham khảo thêm các biểu mẫu văn phòng sau:

Hợp đồng cho thuê văn phòng

Hợp đồng cho thuê nhà

Công văn đề nghị thuê văn phòng

Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng ảo

Mẫu hợp đồng cá nhân thuê văn phòng

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì?

Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn là kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà hai bên thuê và cho thuê trao đổi với nhau khi tham gia vào quan hệ hợp đồng. Nói cách khác chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là 1 bên hoặc cả 2 bên tham gia hợp đồng vì một lý do nào đó mà ngưng hẳn các thỏa thuận trước thời hạn chấm dứt mà các bên đã bàn luận trước đó. 

Ví dụ: Bên Công Ty A có thuê văn phòng của một cá nhân từ tháng 02/2019 – 02/2020. Sau khi ký hợp đồng, bên A đã thanh toán đầy đủ chi phí tiền thuê văn phòng trước 3 tháng. Đồng thời thanh toán cả các khoản phí dịch vụ cho cá nhân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng vì lý do sửa chữa, ảnh hưởng đến công việc nên bên A không thể tiếp tục thuê văn phòng tại đây nữa. Cả hai bên đã thỏa thuận thống nhất chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn. 

Vậy các thủ tục chấm dứt hợp đồng cần có những gì? Cấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng trước thời hạn đáp ứng được điều kiên gì? 

Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

Các cơ sở pháp lý về thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Trước đi vào những nội dung quan trọng về chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn. Bước đầu tiên bạn cần nắm rõ các quy định về chấm dứt hợp đồng. Cụ thể, đó là những quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự 2015:

Quy định của Bộ luật dân sự về điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Tại điều 422 được ban hành vào năm 2015 của Bộ luật dân sự về điều kiện chấm dứt hợp đồng:

 1. Hợp đồng được hoàn thành
 2. Theo thỏa thuận của các bên 
 3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện
 4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện 
 5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn

=>Theo như quy định trên, pháp luật dân sự tôn trọng sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng của hai bên và cách thức dừng hợp đồng tự do hai bên lựa chọn thực hiện. Tuy nhiên để pháp luật ghi nhận một cách đầy đủ và chính xác nhất. Bắt buộc hai bên phải lập biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn dựa trên quyền và nghĩa vụ của bên thuê và cho thuê. Đồng thời cả hai bên cần phải thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, giải quyết toàn bộ những nghĩa vụ mà hai bên chưa thực hiện với nhau được ghi trong hợp đồng được thỏa thuận trước đó. 

Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời gian

Quy định về chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng

Quy định xử lý các hóa đơn đã nhập

Tra cứu thông tư số 39/2014/TT-BTC Điều 20 về hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã nhập như sau: 

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

=>> Như vậy, trường hợp thuê văn phòng của công ty và xử lý các hóa đơn đã nhập thì bạn cần lưu ý điều chỉnh hóa đơn theo quy định trên.

Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng sớm

Mẫu công văn chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng

Tham khảo thêm” Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn” chi tiết!

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Để được pháp luật ghi nhận chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng theo đúng pháp luật. Cả 2 bên cần phải lập biên bản thanh lý hợp đồng theo những nội dung sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………ngày……tháng ……năm

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015;
 • Luật Nhà ở 2014;
 • Hợp đồng thuê nhà số……..ký vào ngày…..tháng…..năm……..;

Hôm nay, ngày…tháng…năm….tại…………………………chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà làm văn phòng số…………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm…….

Nơi cấp:…………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:…………………………………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………….

Do Ông/bà:………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cưới công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm…….

Nơi cấp:…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày…….tháng….năm….. vì lý do như sau:…………………………………………………………………..

– Hết hạn hợp đồng;

– Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

– Do bên A/bên B vi phạm nghiêm trọng điều khoản ………

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3: Khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến thanh lý hợp đồng thuê nhà làm văn phòng các bên sẽ lựa chọn con đường Tòa án để giải quyết.

Điều 4: Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số ………không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ                                                                 BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Một số lưu ý khi chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

Để quá trình làm thủ tục thanh lý chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn được diễn ra nhanh nhất và đúng pháp luật nhất bạn cần lưu ý:

 • Điền đầy đủ thông tin cơ bản và chính xác của bên cho thuê và thuê. Tránh trường hợp lợi dụng để chiếm đoạt tiền thuê cũng như giúp quá trình công chứng diễn ra thuận lợi hơn. 
 • Nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng cần được đưa ra công chứng từ cơ quản có thẩm quyền. Từ đó đảm bảo được tính pháp lý, hai bên cùng có lợi. 
 • Nếu là hợp đồng chấm dứt giữa công ty và cá nhân thì phía công ty phải cử người đại diện có thẩm quyền hoặc có giấy ủy quyền mới được ký vào bản thanh lý. 
 • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng cần phải đính kèm với hợp đồng thuê văn phòng.

Hy vọng rằng với những thông tin về kết thúc hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn trên giúp quý độc giả hiểu hơn về thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Bởi việc nắm chắc những quy định của pháp luật sẽ giúp bạn nhanh chóng giải quyết những vấn đề dừng hợp đồng một cách hiệu quả nhất. Liên hệ hotline để được chuyên gia tư vấn chi tiết và miễn phí.

5/5 - (3 bình chọn)
 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Danh mục: Hợp đồng thuê văn phòng

Bài viết liên quan
Follow us: ic1 ic2 ic3 ic4 ic6 ic7 DMCA.com Protection Status
Số điện thoại
0919813444
Số điện thoại
0948712233